Firma P.I.B „BORSKI” specjalizuje się w budowie, przebudowie oraz modernizacji sieci gazowych, ciepłowniczych oraz wodno – kanalizacyjnych. Usługi świadczone przez naszą firmę przeznaczone są dla dwóch rodzajów odbiorców:

– pierwszy stanowi Polska Spółka Gazownictwa, która na mocy prawa energetycznego zarządza sieciami gazowymi a co za tym idzie jest głównym na naszym rynku inwestorem budującym sieci gazowe. 

– drugą grupą stanowią firmy oraz instytucje, które odpowiadają za infrastrukturę i w ramach inwestycji czy remontów dróg lub ulic zobowiązane są do przebudowy istniejących sieci dosyłowych. 

     Obszarem działalności przedsiębiorstwa Polski a w szczególności województwo pomorskie. Świadczenie w/w usług umożliwia odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza wyposażona w specjalistyczny sprzę niezbędny do realizacji nawet największych projektów przeysłowych. Naszymi długoletnimi partnerami (zleceniodawcami) są miedzy innymi: 

1. Polska Spółka Gazownictwa  2. Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.  3. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  4. Eurovia Polska S.A.  5. BUDIMEX S.A. 5. STRABAG  6. SKANSKA 

Powierzone nam zadanie wykonujemy profesjonalnie, dokładając wszelkich starań co do organizacji i jakości robót o czym świadczą liczne pozytywne referencje od zleceniodawców. Przebieg prowadzonych prac opiera sie na procedurach, które spełniają wysokie standardy ISO 9001 gwaratujące bezpieczeństwo i najwyższą jakośc wykonania.   

   Powrót